Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer
Het doel van deze website is het uitwisselen van ervaringen en informatie delen. De informatie is dus op basis van persoonlijke gronden en ervaringen. Door het leven heen hoor je veel verhalen. Zelf maak je ook genoeg mee. Daardoor merkten we dat het zo fijn was om informatie te kunnen uitwisselen met anderen en dat we heel veel steun en informatie via internet vonden. Onze ervaring om informatie te kunnen raadplegen willen we graag inzetten om met anderen te delen. Er zijn genoeg die steun vinden in het delen van ervaringen en die merken dat het fijn is om informatie uit te wisselen.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie in deze website soms niet volledig, niet actueel of zelfs onjuistheden bevatten. De makers zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden en/of onvolledigheden, noch voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg van het gebruik van informatie uit deze website. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig voor risico van de gebruiker.

De informatie in deze website mag niet gebruikt worden in de plaats van onderzoeken, behandelingen, adviezen, steun, enzovoort, die u van professionele hulpverleners ontvangt. Onderzoek, diagnosestelling, behandeling, verzorging en aanverwante zaken in verband met een ziekte of klacht dienen te geschieden door of onder supervisie van op dit terrein geschoolde en erkende professionele hulpverleners (huisarts, medisch specialist, enzovoort). De informatie uit deze website is puur om je eigen persoonlijke beeld te vormen op basis van andersmans ervaringen en wellicht hulpvragen te formuleren om een gesprek te voeren.

Wanneer u besluit om informatie van deze website op te volgen, is dit geheel op eigen initiatief en eigen verantwoordelijkheid.

Niets van de persoonlijke informatie waarnaar verwezen wordt op deze website mag worden gebruikt of op welke andere wijze en/of door welk ander medium ook verveelvuldigd of ingezet worden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de individuele houders van het auteursrecht.